DIVA tools

(In Dutch.)

Als deel van mijn PhD assisteer ik ook werkcolleges. Op de UU heb ik inmiddels vier keer het vak ‘Differentiaalvergelijkingen in aardwetenschappen’ (a.k.a. DIVA) geassisteerd. De komende tijd zal ik op deze pagina tips & tricks voor dit vak gaan posten. (Klik hier voor de huidige, nog erg korte lijst.) Let wel: geen werkcollegeuitwerkingen! Maar wel bijv. handige stappenplannen om een bepaald type opgaven op te lossen.

Het aller-, állerbelangrijkste bij elk type wiskunde is ook een advies dat op de voorkant van The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy staat (in big, friendly letters):

Don’t panic!

Ook al zie je de oplossing van een probleem niet meteen, schiet vooral niet in de stress. Door de opgave rustig te lezen en na te denken over wat je wél weet, kun je er vaak alsnog wel uit komen. Mijn persoonlijke plan van aanpak voor elke wiskundeopgave is dan ook:

  1. Wat wil ik weten? Ofwel: wat is de opgave?
  2. Wat weet ik? Schrijf hierbij alle info uit de opgave op, hoe irrelevant het misschien ook lijkt. Een schets maken helpt vaak ook.
  3. Wat kan ik gebruiken om van 2 naar 1 te komen? Zijn er bijv. formules die je kan gebruiken? Of andere manieren om iets op te schrijven? (Denk hierbij bijv. aan de verschillende notaties voor complexe getallen.)

Vaak zul je zien dat wanneer je het zo systematisch aanpakt, je meer weet dan je aanvankelijk dacht. Binnenkort (wanneer ik terug ben van veldwerk) meer!

Leave a Reply

Your email address will not be published.